Премини на содржината ↓

Членови

Македонскиот национален комитет фунцкионира со хоризонтална структура. Наместо да избираме претседател или слични официјални позиции, членовите еднакво ги распределуваат улогите во комитетот. Затоа, редоследот на членовите е различен секој пат кога одново ќе ја отворите оваа страница!

Page 1