Премини на содржината ↓

Почетна

NULL

  •   “Увереност во трудот, скромност при успесите, милост при поразите, праведност при лутината, јасно расудување дури и при горчината на ранетата гордост, и подготвеност за опслужување на...


  •   “Сметам дека најважната задача на едукацијата е да се осигура опстанокот на следниве квалитети: претприемничка љубопитност, непобедлив дух, издржливост во потрагата, подготвеност за р...


  • UWC (United World Colleges -- Светски Обединети Колеџи) се глобално образовно движење кое го користи образованието како сила за обединување на луѓето, нациите и културите за мир и одржлива ...


18 Колеџите
ширум светот

Што се случува во СОК