Премини на содржината ↓

Кодекс на однесување

Сите СОК училишта и колеџи се придржуваат на заедничкиот “СОК Кодекс на однесување“ кој беше присвоен од Интернационалната Канцеларија на СОК во 2010. Овој заеднички сет на вередности разбира дека секој наш ученик треба да има безбедно, исполнето и културно-осетливо искуство на кампусот. Очекувањето во целата наша заедница е дека СОК Кодексот на однесување ќе биде следен и во акција и во дух.