Премини на содржината ↓

Кодекс на однесување

Сите UWC училишта и колеџи се придржуваат на заедничкиот “UWC Кодекс на однесување“ кој беше присвоен од Интернационалната Канцеларија на UWC во 2010. Овој заеднички сет на вередности разбира дека секој наш ученик треба да има безбедно, исполнето и културно-осетливо искуство на кампусот. Очекувањето во целата наша заедница е дека UWCКодексот на однесување ќе биде следен и во акција и во дух.