Премини на содржината ↓

2009

1 January 2009

СОК Мастрихт се придружува на СОК движењето со спојување на две веќепостоечки интернационални училишта - Интернационалното училиште во Мастрихт и Интернационалното основно училиште Јопенхоф.