Премини на содржината ↓

2009

1 January 2009

UWC Мастрихт се придружува на UWC движењето со спојување на две веќепостоечки интернационални училишта - Интернационалното училиште во Мастрихт и Интернационалното основно училиште Јопенхоф.