Премини на содржината ↓

2006

1 January 2006

СОК Костарика (поранешниот Меѓународен Колеџ “Херман Гмајнер“) се придружува на СОК движењето. СОК Мостар се отвара во Босна и Херцеговина.