Kalo tek përmbajtja ↓

Për çfarë përdoren donacionet?

UWC është e përkushtuar të sigurojë që sa më shumë studentë të kenë mundësinë të përjetojnë një arsimim në UWC pavarësisht prejardhjes kombëtare, socio-ekonomike, kulturore, racore apo fetare. UWC e arrin këtë përmes përzgjedhjes së bazuar në potencial dhe merita dhe përmes ofrimit të bursave. Për të vazhduar këtë punë, UWC mbështetet në donacione nga alumni dhe individë të tjerë, truste, fondacione, kompani dhe qeveri.

Një donacion për UWC Maqedoni do të ndihmojë në ofrimin e mundësive arsimore për të rinjtë e Maqedonisë. Donacioni juaj do të përdoret në një nga tre mënyrat: financoni një bursë, ndihmoni për të paguar shpenzimet e studentëve ose ndihmoni në financimin e operacioneve tona.

Bursat - Shkollat dhe kolegjet e UWC ofrojnë bursa për sistemin e Komitetit Kombëtar çdo vit, por duke i dhuruar drejtpërdrejt Komitetit Kombëtar ju mund të ndihmoni në financimin e bursave shtesë të UWC dhe të ofroni më shumë mundësi për të rinjtë e Maqedonisë.

Kostot shtesë - Një bursë e ofruar nga një shkollë ose kolegj UWC mbulon shkollimin e studentit, por ka kosto të tjera që lidhen me ndjekjen e një UWC. Kostoja e vizave, fluturimet ndërkombëtare dhe aktivitetet jashtëshkollore janë jetike për udhëtimin arsimor të studentit, por shpesh janë të papërballueshme për ata që kanë më shumë nevojë. Dhurimi juaj do të ndihmojë të sigurohemi që ne jemi në gjendje të afrojmë dhe t'u ofrojmë mundësi edhe shtresave më të varfra të shoqërisë.

Kostot operative të Komitetit Kombëtar - UWC Maqedoni drejtohet nga vullnetarë të përkushtuar të cilët nuk marrin asnjë pagesë. Megjithatë, komiteti kombëtar ka nevojë për fonde për të funksionuar. Donacioni juaj do të ndihmojë në financimin e procesit të promovimit dhe përzgjedhjes, dhe do të përdoret për kosto të tilla si: promovimi i UWC në media, kontaktimi me komunitetet e cenueshme të cilët përndryshe nuk do të dëgjonin për mundësinë dhe sigurimin e një lokacioni të përshtatshëm për përzgjedhjen e studentëve.

Give through a bank transfer
 
Give through UWC International  
Give through UWC-USA  
Give through PayPal