Премини на содржината ↓

Процес на аплицирање

За да аплицирате, посетете го следниов линк: https://uwc.fluidreview.com

 Упатството за аплицирање е достапно во документот подолу.

Процесот следи слична структура секоја година:

Прва рунда:

Апликацијата е во тек од почетокот на есента. Рокот за аплицирање е први декември, 23:59 часот. Кандидатите добиваат одговор во средината на декември. Доколку апликацијата им е успешна, кандидатите се поканети на втората рунда. 

Втора рунда:

Во првата недела од јануари, кандидатите се поканети во една локација за групна дискусија и индивидуални интервјуа на Македонски и Англиски јазик. 

Трета рунда:

Успешните кандидати од втората рунда се поканети на Скајп интервјуа во средината на Фебруари. Како подготовка за видеата, кандидатите прават видеа (не подолги од 1 минута) за нивната позадина и нивните интереси. 

Последни чекори:

Штом третата рунда е завршена, Комитетот јас одлучува распределбата на места врз база на успехот на кандидатите во сите 3 рунди. Успешните кандидати се номинираат и нивните апликации се пратени на колеџите, каде треба да бидат потврдени. Кандидатите кои не се избрани обично добиваат место на листата на чекање или во Краток Курс.